Poker Runs America – FLIBS 2012 – Scott Porter w/Formula’s 350 CBR